NEREČA, Tomáš. Aplikace na podporu výuky dynamického programování [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180591. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ivana Burgetová.
Uložit do Citace PRO