PODLESNÝ, Šimon. Automatizace MITM útoků za použití jednodeskového počítače [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Pluskal.
Uložit do Citace PRO