ZILVAR, Michal. Optimalizace činnosti malého pivovaru [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Kolář.
Uložit do Citace PRO