MINAŘÍK, Antonín. Kosterní animace pro GPUengine [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180614. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Starka.
Uložit do Citace PRO