JACKO, Jerguš. Obfuskační techniky ransomware [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Matej Kačic.
Uložit do Citace PRO