JACKO, Jerguš. Obfuskační techniky ransomware [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Matej Kačic.
Uložit do Citace PRO