PELÁNEK, Lukáš. Virtuální prohlídka ve VR [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180620. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO