ZATLOUKAL, Tomáš. Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180621. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO