BENKŐ, Krisztián. Zpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180622. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Krčma.
Uložit do Citace PRO