HAMERNÍK, Pavel. Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180625. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Lysek.
Uložit do Citace PRO