NÁHLÍK, Luboš, Kateřina ŠTEGNEROVÁ a Pavel HUTAŘ. Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces. Frattura ed Integrita Strutturale [online]. Gruppo Italiano Frattura, 2015, 9(34), 137-145 [cit. 2019-12-13]. DOI: 10.3221/IGF-ESIS.34.12. ISSN 1971-8993. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180627
Uložit do Citace PRO