KLON, Jiří a Václav VESELÝ. Modelling of size and shape of damage zone in quasi-brittle notched specimens – analytical approach based on fracture-mechanical evaluation of loading curves. 11. Gruppo Italiano Frattura, 2017, 17-28. DOI: 10.3221/IGF-ESIS.39.03. ISSN 1971-8993. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180646
Uložit do Citace PRO