PAVLÍČEK, Igor. Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180648. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO