ŠNAJDAR, Martin. Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180650. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO