MATIOVSKÝ, David. Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO