KÁČERKOVÁ, Tereza. Využití metod projektového managementu v podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180668. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO