MARTÍNEK, Michal. Úvod do problematiky zjišťování příčin požárů osobních vozidel. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(3), 13-22 [cit. 2020-07-08]. DOI: 10.13164/SI.2019.3.13. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180718
Uložit do Citace PRO