HRDLIČKA, Tomáš a Tereza JANDÁSKOVÁ. Oceňování dřevostaveb v kontextu tržního oceňování. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(3), 23-28 [cit. 2020-04-04]. DOI: 10.13164/SI.2019.3.23. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180719
Uložit do Citace PRO