HOLUB, Petr a Tomáš TRUBAČÍK. Energetická náročnost budov a oceňování nemovitostí. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(3), 37-41 [cit. 2020-04-04]. DOI: 10.13164/SI.2019.3.37. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180721
Uložit do Citace PRO