ŠIMŮNEK, Petr, Ivana LANÍKOVÁ, Petr ŠTĚPÁNEK, Jakub VENCLOVSKÝ a Lukáš JUNEK. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(3), 46-50 [cit. 2020-06-05]. DOI: 10.13164/SI.2019.3.46. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180723
Uložit do Citace PRO