BRADÁČ, Albert a Petr POLÁK. Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. srpna 2019. 30. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 51-61. DOI: 10.13164/SI.2019.3.51. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180724
Uložit do Citace PRO