Přehled konferencí 2019/2020. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(3), 76 s.. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180728
Uložit do Citace PRO