TYAGUR, Nataliya. Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180746. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.
Uložit do Citace PRO