HAVLÍK, Luboš. Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18132. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Bohumil Pacal.
Uložit do Citace PRO