HUSÁKOVÁ, Veronika. Návrh na zlepšení marketingové strategie firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18183. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO