NAVRÁTIL, Jiří. Strategie rozvoje malé firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1821. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO