KAŠPAR, Jan. Technologie výroby a zpracování středověkých hrotů střel [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Doležal.
Uložit do Citace PRO