BEDNÁŘOVÁ, Zuzana. Expertní systém pro výběr spořícího produktu pro klienty společnosti OVB Allfinanz, a.s [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18321. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO