SEDLÁČEK, Jan. Efektivní obrábění vláknově vyztužených kompozitních materiálů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18346. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.
Uložit do Citace PRO