KRPOUN, Karel. Katalytické systémy pro polymerace cyklických esterů [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Richtera.
Uložit do Citace PRO