VAŠUT, Radka, Eva ŠIMARA (HORÁKOVÁ) a Pavla KILNAROVÁ. Data Collection for Public Space Quality Evaluation. In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019, s. 11-19 [cit. 2020-04-04]. DOI: 10.13164/phd.fa2019.2. ISBN 978-80-214-5802-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184065
Uložit do Citace PRO