TUROŠÍK, Marek. Považská Bystrica: Town with an Erased Genius Loci and Stimuli for its Regeneration. In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019, s. 69-76 [cit. 2020-04-04]. DOI: 10.13164/phd.fa2019.8. ISBN 978-80-214-5802-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184071
Uložit do Citace PRO