ČECHOVÁ, Kateřina. Transformation of Central Railway Stations: Record of Complex Knowledge. In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019, s. 77-85 [cit. 2020-06-05]. DOI: 10.13164/phd.fa2019.9. ISBN 978-80-214-5802-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184072
Uložit do Citace PRO