NEUMAYEROVÁ, Eva. Contemporary Earthen Construction Technologies: Limitations and Perspectives in the Czech Republic. In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019, s. 128-134 [cit. 2020-04-04]. DOI: 10.13164/phd.fa2019.15. ISBN 978-80-214-5802-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184078
Uložit do Citace PRO