NOVOTNA, Petra. Body Surface Potential Mapping In Animal Experiments - Pilot Study. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 447-451 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184131
Uložit do Citace PRO