ŠTUKAVEC, Václav. Penzion v pasivním standardu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184579. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Ostrý.
Uložit do Citace PRO