TRTOŇOVÁ, Lucie. Mateřská škola ve Zbýšově [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184581. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO