VONDROVÁ, Michaela. Dům pro seniory ve Velkém Poříčí [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184588. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Sylva Bantová.
Uložit do Citace PRO