WACHSBERGER, Petr. Polyfunkční dům Letovice [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184591. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.
Uložit do Citace PRO