SMAŽINKA, Josef. Akustické emise budov [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184595. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO