IMRIŠOVÁ, Ivana. Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184600. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Kledus.
Uložit do Citace PRO