ČERNOHORSKÁ, Lenka a Anna PUTNOVÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit? [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2012 [cit. 2020-04-04]. ISBN 978-80-7204-806-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184601
Uložit do Citace PRO