SVATOŠOVÁ, Veronika. Mezinárodní finance: cvičení. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/184607
Uložit do Citace PRO