HRABEC, Pavel. Teoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184657. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.
Uložit do Citace PRO