SIGMUNDOVÁ, Lenka. Zdokonalení firemní kultury v klubech Alterna a A2 [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18468. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO