BRUS, Lukáš. Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO