BRUS, Lukáš. Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO