BURDOVÁ, Lucie. Marketingový mix hotelu Panon [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18484. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO