CHLEBNÝ, Radek. Měření charakteristik DC a EC motorků [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18567. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Vondruš.
Uložit do Citace PRO