KŘIŠTOF, Adam. Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1861. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Ivan Mašek.
Uložit do Citace PRO