HŮLOVÁ, Petra. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18630. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO