MALÝ, Milan, Jan JEDELSKÝ, Jaroslav SLÁMA, Lada JANÁČKOVÁ, Marcel SAPÍK, Graham WIGLEY a Miroslav JÍCHA. Internal flow and air core dynamics in Simplex and Spill-return pressure-swirl atomizers. Elsevier, 2018, 123(1), 805-814. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.02.090. ISSN 0017-9310. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/186578
Uložit do Citace PRO